؟

 می پیچد راه و دالانی شروع می شود

تا انتهای این مسیر کدامین عاشق می مانیم؟

راز لبخند مان شوری است

گذران یا

 که عشقی است

جاودان؟

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
نسترن

خوب عزیزم این که گفتی به خیلی چیزا بستگی داره ولی همه وانمود میکنند که احساسشون جاودانه‌است ولی سعی دارند بازنده نباشند. در این بازی هر کس زودتر کم بیاورد برنده است

کیان

جرا این همه غمگین