پاییز

یکی دختر رز سبکبال می گشت به باغ

همی داشت خنده های تر و طبع داغ

به یک روز که بودش سرگرم درس و کتاب

 و در سر  بپرداخته دوشش خیالات ناب

 بپرسید یک سوال ز استاد صاحب کمال

 چگونه است ترتیب عاشق شدن تا محال

بگفت دختر  مست  شوخ  جوان

 نگاهی بکن بر گذار زمان

در اغاز بهار است و سبزی وشادی و شور

درختان ببین چون جوانه کنند پر سرور

همه سبز ها تازه و بی غمند

طبیعت تو گویی طروات به اهدا برند

چو از گرد زه دررسد,دوره  تابستان

درختان بگردند, یکسر برز و جوان

کنند قد فرازی به گلها دهند بر همه زندگی

دهند برگ و بارو و بر رخ برکشند تاج بالندگی

 همه در اوج زیبایی و نکهتند

همی دل برند و ندانند, در سرزمینشان چگونه تکند

خلاصه الغرض دختر مست و شوخ و جوان

چو دلبردی روزی بدینسان ز آرام جان

ندانی که ایندوره  اخرین مرحله است

که شادابی ات در خطر, از نگاه همین مسئله است

 سرانجام دلت بعد این سرخوشی

نگاهت پس از صدقلم قتل و عاشق کشی

گرفتاربگردد بر نگاه کسی

گلت بشکفد بر گلی یا خسی

شوی بنده و زار یک دلفریب

کنی بیقراری زجور رقیب

عزیز مقدس  رز ناب خاک

همین عشق بر جانت آید به جان شباب

خزان آیدت چون درختان, بگردی زرد و پریش 

نخورده شراب, مست و لا یعقل کوی و بیش

بدینگونه پاییز از ره می رسد

و باد نفس گیر عشق خزان می وزد

همه جا پر از رنگ و شوریدگی

 و دامن باران پر از زندگی

طبیعت چه شوری به سر می کند

چه فریادی از عشق علم می کند

رخش زرد و در دل تب عشق, عطش می زند

تب وآتش عشق چه بر جان  , طرب  می زند

در این سرخوشانه ترین فصل, درخت

چگونه شود نرم عریان به تخت

نه از بهر بارو نه از بهر جان

شود عریان در آغوش بادخزان

به شور عشق و دلداگی

بدون نه چشمداشتی از زندگی

به ناموس عشق و برای وصال

برای پروریدن خود  در کمال

رخش زرد گردد از این شور و حال

جوانی شود به یکباره سوی زوال

همه دل شود دل شود,   زندگی

برایش شود یک لحظه دیدار یار

دگر از نشانش نبینی و هم نشنوی

جنون است یا عشق این ترک جان کردنی

که پاییز است  و پاییز رمزدلداگی است

و شوریده حالی , راز یک زندگی است

 پس از این فنا باشدو برف و سرما و یخ

زمستان کند مویه  بر این فنا تلخ تلخ

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
بهرام

جز زیباترین وبلاگهایی بود که تا حالا دیدم. موفق باشی.

نسترن

بسیار آموزنده بود [دست] پیروز باشی