نی لبک

نی لبکی را آرزو می کنم

که تو آرزویت را درونش فوت کرده باشی

 چرااز توهم این ترانه سر باز زنم

مرا امیدی جز آوازت نیست

قناری...

 

 

/ 8 نظر / 3 بازدید
م.نهانی

آرزوی آوازی بر گلوی لحظه یی که دلخوش ترانه ی شب نباشد...هم آرزویی...ای قناری شعر...آواز رهیده از طلسم بی خبری...امید نوای مسیحایی توست! سلام.[گل]

مهدی

سلام آرزو فوت کرده باشند می خوای چکار. هورت بکشی بیاریش بیرون از نی لبک...

محمود

سلام چقدر زیبا و با احساس بود لین شعر. قلمت پاینده باد

بنز

چرا می نویسی؟؟؟؟؟؟؟؟؟///// برای کی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/

مینا

زیبا ترین لحظه زندگی ام وقتی از همه حرفها،همه صداها،همه خستگی ها،همه بغض هاو خشمها،همه دلهره هاو ترسها،همه احمقانه ها،همه پوچ ها،همه سنگینی ها،آدمها،کارها،فکرها،خنده های بیرنگ،حرفهای بیهوده،کارهای بی معنا،آدمهای بیگانه نزدیک... با لیوان چای ام،موسیقی آرامم،وتو... تنها می شوم.

ali30bil

کتابی نخوانیم که در آن پوسته شبنم تر نیست و در آن یاخته ها بی حجم اند و شاید مشکل ادبیات ما این باشد

محمود

سلامی دوباره ممنون از حرفهایی که زده بودید. و ممنون از عباس معروفی که دوباره برگشته. ما حتی به او فرصت خودکشی هم ندادیم. و حیف...اسماعیل فصیح....دیگر از شراب خام چه کسی جرعه ای بنوشیم تا دل کورمان را اندکی روشنایی بخشد؟ امروز شعرهای بیشتری از شما خواندم. "مضرابی که از تو جامانده روی ساز دلم". زیبایی شعرها باعث شد بدون اجازه شما را لینک کنم تا گاهی دوباره سر بزنم. قلمت پر احساس و پاینده باد

بنز

من نوشتم نه عشق نداشته ام پیدا شد نه آرزویم ................ اما من تو را حسم کردم