سردم است

چقدر دلم می خواهد فریاد کنم  و بگویم سردم است .

و بگویم تمام جسم و روحم در این کالبد گرم زمینی چطور یخ زده.

اتاقم  یک جار دیواری  که انگار از سربند و هر چه فریاد کنی هیچ کس نمی شنود و دیوارهایش بلندند به سان سیاهچالی که مرا به درون می کشد و من  اه چه ناتوانم ............

بی هدف به بیرون از پنجره ای نگاه کردم که شیشه هایش از بس غبار و دود اندودند که انگار انسانی به تازگی در این نقب و زندان نبوده

هوا  غبار آلود  بود آفتابی بی جان روی زمین ولو شده بود و مرا عجیب به یاد خودم می انداخت

 من بودم و هستم با اندکی ملال و کوهی از نا امیدی و سرگردانی.............

باران چرا نمی بارد زمین محبت اسمان را و من محبت تو را از یاد برده ام.............

/ 2 نظر / 2 بازدید
چایخانه غزل

سلام شعر زیبایت را خواندم و برایت آرزوی موفقیت می کنم [گل]

نسترن

من بودم و هستم با اندکی ملال و کوهی از نا امیدی و سرگردانی......... [دست][دست] عاشق این جمله شدم [گل]