...

به منزلگه روشنت آمدم بی چراغ

بخوانم برایت دوبیتی ناب

غزل لیز خورد از کفم عشق ریخت

دلم از نگاهت چه شیدا گریخت

کنم شکوه از دوریت یا غمت؟

نه ,من قانعم بر عبور کمت

پناهم تو باش یار ایزد پناه

تویی از برایم; اهورا ,خدا

بیا ,قلب من, آشتی بهتر است

دل نازک مثل شیشه کم است

به من خرده گیر, ناز کن ,غمزه کن

بیاور قدح ,مهر, اندازه  کن

ملامت نکن داغی عشق را

نبند بر دلت ,کینه ورشک را

که من آمدم دل ببندم نه جنگ

زخود, از چه رو راندیم تو به سنگ؟

تو  پرواز این دل به یغما بری

توانی دل نازکی بشکنی؟

/ 1 نظر / 3 بازدید
آراز

سلام " خیلی " وقت بود که " خیلی " اتفاقی " خیلی " خوشحال نشده بودم ؛ از حس خوبی که بهم دادین از حس خوبی که تو نوشته هاتون بهم دست داد ازتون ممنونم . ازم پرسیده بودین که موافقم ؟! نه ! وقتی میشه آلودگی رو معنی کرد که تعریف و مصداقی هم برای پاک بودن وجود داشته باشه ! من برای پاکی نه تعریفی دارم نه مصداقی براش میتونم پیدا کنم شاید اینجور بهتر باشه : آلوده ایم همه مان آلوده ایم آلوده ایم و مجرم به جرم خوردن یک سیب گندیده ( ... ) ____________________________ واقعا از خوندن دست نوشته ها و شعرهاتون لذت بردم ، مطمئن باشید که از این به بعد یه سیریش به اسم " من " به وبتون خواهد چسبید و این گناهش گردن آب بودن شماست !!! _________________________ چون بغضی فرو خورده تعبیرت می کنم ... به بیگانگی......انکارت می کنم به دیوانگی ... چیزی نمانده ..... زود می گذرد........فقط یک عمر طول می کشد ... فراموش کردنت..... (((جسم های محکوم به وجود... و چنگال خون الودـ بند جفت...و فرارـ دنیایی از خود , سمت ـ ستیزـ زندگی... ـ شیون ـ نسل ها در یک قطره...و مرگ تاریخ در یک کتاب...و سو