فانوس

فانوسی بردار

کوره راهی است عشق برای بی وفاییهایت

پنجره هایی رو به پریشانی است

انتظار دیر پای آمدنت

در بامدادی که امید سحر را به قربانگاه وداع برده است

من از حوالی تردید نیامده بودم که واژگانت را نشناسم

من از قبیله پسین خودت بودم این همه غریبی برای چه؟

دستانت را برای موهبتی چون عشق باز کن

آغوشم گرم است

به من نگاه کن اشکهایم گواهی می دهند

/ 2 نظر / 2 بازدید
دنیا

وبلاگ قشنگی داری موفق باشی[گل]

نسترن

دوست عزیز و مهربانم نمیدونی امروز چقدر دلم گرفته بود نمیدونی چقدر به وجود نازنینت نیازمند بودم سحر قشنگم [گل] [گل]