الله اکبر...

از این روزهای خونین

چه چیزی یادگار می ماند؟

سوگی...

پارچه سبزی...

یا آزادی به خون نشسته ای...

یا سکوتی با جوابیه گلوله و زندان...

بگذار فریادمان  را به سه نقطه وصل کنیم...

وجنازه های آزاد را به خون تعمید دهیم

الله اکبر...

 

/ 4 نظر / 3 بازدید
آرمین

آه باران ای امید جان بیداران بر پلیدیها که ما عمریست در گرداب آن غرقیم آیا چیره خواهی شد؟ خوشحال میشم به منم سر بزنید...[گل]

سمیرا

نمیدانم چرا و چگونه و برای چه اینگونه در چاله آدم کشی افتاده ایم؟! کاش نه در سبز و نه بر روی رنگی دیگر مینشستیم. کاش در روی بیرنگی می ایستادیم !!!

گندم

سلام سحر عزیزم خوبی؟ شرمنده گل ناز من که دیر امدم این شعرت هم خیلی قوی و در عین حال زیبا بود راستی آدرسم رو تغییر دادم بازم شرمنده همیشه باعث زحمت می شم دلتنگت بودم بهاری من[گل]