1326آی آدمها

آی آدمها سلام

من یک سه حرفی ام  

 وثبت شد ه ام به سه شماره 613

 آخر بغض گلویم هم

داستان آشنایی من با دنیای شماست

من واژه نمی فروشم

دروغ  نمی گویم

داستان هم نمی بافم

فقط ترانه می خوانم

آی آدمها من قانون نمی دانم

 و بلد نیستم

که حقیقتی را بگویم به زبانی که شمابفهمید

فقط نگاهتان می کنم و اشک می ریزم

آی آدمها من شما را به یاد می آروم 

نه با کینه ای دیرین

 با محبتی نوین

از آنگونه که در سرزمین سردتان خریدارش نیستید

ولی من نمی فروشمش

 فقط نثارتان می کنم

 

/ 3 نظر / 2 بازدید
واژه فروش

سلام سحر جان قالب نو مبارک احساستو دوس دارم من مثل خودتم نه دارای چیزیم در دنیا و نه از آخرت می توانم مبرا باشم هوای منو بیشتر داشته باش هر کسی راضی باشه یکی ناراضی کار تمامه ... اگرم کوتاهی بوده من مطمئنم از من نبوده چشم بیشتر بهت سر می زنم و اگر یک نفر تو را گوش کنه بهتر از صد نفر کوره برات آرزوی عشق می کنم علی[گل]

واژه فروش

در ضمن من از دل می نویسم با این دنیای مجازی هم کاری ندارم همه ی این چیزا رو گفتم تا بدونی از هزار شکست آدمی به کجا خواهد رسید بازم ازت ممنون که بهم گوشزد می کنی! علی[گل]