مثل تو

بغضم درپس آخرین نامهربانیهایت

به عشقم اعتراض کرد مثل تو

مرا در جایگاهی که تو نشاندی نشانید و مرا باز خواست کردمثل تو

 حرفی نداشتم جز اشک

 به اشکهایم خندید مثل تو

نه اصلا سرم داد زد

و تمام دلایلم را مسخره کرد مثل تو

ازم متنفر شد از ناتوانی ام در مقابل عشق تو مثل تو

مرا تبعید کرد به انزوای تحقیری چند ساله مثل تو

حالا بی تو مثل تو نه دل دارم نه رویا مثل تو

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
سمیرا

وآغاز مي شود از نقطه ي به نام قلب. و او هست تمام وجودم…….. زیبا نوشته ای نازنینم[گل]

مرغ عشق.سبزه سینه سرخ

سلام سال جدید را به شما تبریک میگویم.[گل] هیچ وقت در زندگی ناامید مباش چون خداوند همراهمان است. وب بسیار خوبی داری. هیچ وقت لبخند زدن را فراموش نکن شاید یکی عاشق لبخند شما باشد.[لبخند]