ارزوها

آرزوها در باد

کورسوی امیدی در شب

این همه

 وهم یکی زنجره در تاریکی است

شاید اینبار خداوندعشق را

  در باد

وصدای بوفی

به دعا می خواند

/ 1 نظر / 2 بازدید
نسترن

خیلی خوب بود مخصوصا آخرش رو خیلی دوست داشتم[دست][گل]