آرزو

بازوانی آرزو می کنم

که عشق در لابلای گرمایش آرام گیرد

و دستانی که محبت راببخشد

  و با راز سیاه خنجر ناآشنا باشد

و لبانی که پریشانی موهایم را تعبیر کند

 و بیقراری سخنانم را تفسیر

 آه چقدر در پس این آرزو تنهایم

 و چقدر واژه ها ناتوانند..........


 

/ 1 نظر / 2 بازدید
نسترن

این شعر را خیلی بیشتر دوست داشتم. پر از واژه‌های قشنگ و پر از شاعرانگی