شاهد

موهایش  را نوازش کرد

گلهای صورتی لباسش شکفتند

و بیتابی قلبش در سینه عشق را رسوا کرد

خنده اش تمام فضای بین دو نگاه را پر کرد

چه همآغوشی دلچسبی

بوسه آخرین شاهد بود

 

 

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
مهرداد

آنکه هلاک من همی خواهد و من سلامتش هر چه کند به شاهدی کس نکند ملامتش