سرزمین یخبندان

ساقه هایم

آفتاب را از یاد می برند

آغوشت

اگر

فراموشم کند!

/ 2 نظر / 5 بازدید
محمود عباس پور

سلام اپ کردی و خبر هم نمیدی موفق باشی مثل همیشه قشنگ می نویسی اپ کردم

م...

. . . بی خیال پرواز یک بغل نان بخریم . . .[لبخند] موفق باشی . . .