قور باغه

آسمان  زرد است به سان

 روزی غبار گرفته یا

بغضی فروشکسته در حنجره

من تلخم و

و زهری به رنگ زندگی تمام عروق مرا سیطره کرده

 چون عشق تو که قلبم را

با تو سخن نمی گویم 

 و برای تو نمی نویسم

چرا که که نه شنیدن بلدی و نه خواندن

گیرم هردو را بدانی

مگر فهمیدن می دانی

من برای ابرها می نویسم  می گریند

با صدایی بلند

و برای آسمان می گویم

غروبش را دیده ای؟

 آه حیات مرا مردابها فرا گرفته اند

نیلوفران مرده اند 

 و قورباغه ها زندگی ام را بسان زهر خنده ای چندش آور فریاد می کنند 

/ 1 نظر / 2 بازدید
سینا

واقعا زیباست شعر شما شبیه شعر شفیعی کدکنیه که به گون اشاره می کنه آهنگش رو هم می تونیین تو ادرس وبلاگ ببینین به کجا چنین شتابان گون از نسیم پرسید دل من گرفته زینجا ز غبار این بیابان هوس سفر نداری؟ به کجا چنین شتابان گون از نسیم پرسید دل من گرفته زینجا ز غبار این بیابان هوس سفر نداری؟ همه آرزویم اما … چه کنم که بسته پایم چه کنم که بسته پایم به کجا چنین شتابان؟ به هر آن کجا که باشد،بجز این سرا، سرایم سفرت به خیر اما تو و دوستی خدا را چو از این کویر وحشت، به سلامتی گذشتی به شکوفه ها به باران برسان سلام ما را برسان سلام ما را برسان سلام ما را سلام ما را…