غمنامه

پای من خسته شده

از خم این پیچ بلند

و از این شیب که تا ابر و خدا ست

و از این دل , قلبم

به خدا خسته شده, به خدا خسته شده

چه کنم  فریادم

نرسد حتی از گلویم به دهان

چه رسد عرش خدا

یا که این بغض بزرگ نشکنددر پس اشک

و مرا فریادی یا بغضی یا رازی

بشکند یا بکشد

یا که دراین وادی سرگردانی راه بهتر این است

که خداوند بزرگ ببرد روح مرا

ببرد روح مرا از اینجا


حتی قوی ترین ها هم خسته می شوند  نیچه

/ 0 نظر / 2 بازدید