صدایم کن

    صدایم کن

   می خواهم بلرزد تارهای نازک خیالم 

    اینجا وهم است  و بغض و اندوه

   صدایم کن شکوفه خواهم زد

   از آخرین تارهای سازت سبز خواهم شد

   آنوقت

          می نوازیم در شور

          می سراییم با دل

         شاید هم فریادم بزنی

                                  در اشک

         رسوایت می کنم

         می رقصانمت

        دیوانه ام می شوی 

   آه شور انگیزی بپا خواهد شد

   معجزه ای رخ خواهد داد

    فقط سازت را بردار


                   



 

/ 2 نظر / 2 بازدید
زهره

سلام. وبلاگ زیبایی داری. [گل]

نسترن

خیلی زیبا و خیال انگیز بود من این یکی رو بیشتر دوست داشتم و بیشتر ارتباط برقرار کردم حس وعلم موسیقیاییی تو هم به وضوح مشخص بود