دلشکسته

بی یار می کنم,  سر و بی باده, مستی

من عاشق و رند و نظر باز,تو خودپرستی

در کوی خوش نامان عالم نشانی من ندارم

 تو در پی نام و  نشان از من چه هستی؟

ره گم نمی کنم  ز کویت ,با ما وفایی

شاداب  رویت دیدنم , تو در ببستی؟

ای داد و بیداد از شیوه پست زمانه

دزدند دلی و نمی گویند آخر که هستی؟

 سرگشته بودن  یا نبودن درد من نیست

حیرانیم درکوی تو , آخر بپرس این بی کفن کیست؟

 گم گشتگی, حیرانی و بی یاوری این هم سزایم

گویی برانندم ز کویت آخر دلم را تو شکستی

 

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
سیامک

شب به گلستان تنها منتظرت بودم باده نا کامی در هجر تو پیمودم منتظرت بودم منتظرت بودم آن شب جان فرسا من بی تو نیاسودم وه که شدم پیر از غم آن شب و فرسودم منتظرت بودم منتظرت بودم بودم همه شب دیده به ره تا به سحر گاه ناگه چو پری خنده زنان آمدی از راه غمها به سر آمد زنگ غم دوران از دل بزدودم منتظرت بودم منتظرت بودم پیش گلها شاد و شیدا می خرامید آن قامت موزونت فتنه دوران دیده تو از دل و جان من شده مفتونت در آن عشق و جنون مفتون تو بودم اکنون از دل من بشنو تو سرودم [گل]

پرویز دين محمدي

سلام سحر خانم خوبي؟ شعرت را خواندم از 20 نمره 14 دادم. آخه اين تو بميري از اون تو بميري ها نيست ! كارت كمي با قبلي ها فرق كرده.