آرامبخش

 آسمان به روزهای

 خاکستری ام

با ابرهایی سیاه

مثل ردپای تو در ثانیه هام

 یک آرامبخش

 شاید جای تو را بگیرد و

مرا غرق در خوابی مه آلود کند

 من سفید می شوم

مثل خیال تو که از من خالی است

/ 1 نظر / 2 بازدید